Er wordt hard gewerkt aan deze site.
Binnenkort volledig online!

Fontie is een relatief goedkoop en eenvoudig in te zetten hulpmiddel bij het leren spellen en lezen. De naam Fontie is een samentrekking van 'fonemen' (betekenisonderscheidende spraakklanken) en de fonetische schrijfwijze van 'typen'. Daarnaast is font een verwijzing naar 'lettertype', want door middel van een lettertype en gekleurde stickers maakt Fontie van een standaard toetsenbord een hulpmiddel bij het leren spellen.Lees verder

Het toetsenbord

De kleuren op het toetsenbord dienen ter visuele ondersteuning bij het leren van de klankstructuur en woordstructuren van de Nederlandse taal. De toetsen verwijzen met hun kleuren naar veelgebruikte klanken en niet, zoals op een standaard toetsenbord, enkel naar de letters (tekens). De kleurkeuze is bepaald aan de hand van veelgebruikte lees- en spellingmethodes en dyslexiebehandelmethodes. Zo kan de lay-out gebruikt worden binnen of naast deze leer- en behandelmethodes.

Handleiding

Binnenkort kunt u hier de handleiding vinden.

Installeren

U heeft een computer, laptop of tablet met bluetooth of bluetooth adapter nodig. Let erop dat bij een aantal laptops er eerst handmatig een schakelaar omgezet moet worden voordat de bluetooth geactiveerd kan worden.

Lees verder

FAQ

  - De rechtertoetsen geven getallen of andere letterclusters weer.
  De NumLock staat aan. Kijk in de handleiding van uw toetsenbord hoe u dit kunt verhelpen. Bijvoorbeeld met 'shift' plus 'Numlock'.
  - De 'sch' toets doet het niet.
  Waarschijnlijk staan de toetsenbordinstellingen nog op Nederlands. Kijk bij 'installatie' hoe deze om te zetten naar ENG.
  - Help! Ik heb een werkstuk gemaakt maar de leerkracht kan het niet lezen!
  Als je het bestand opslaat als PDF, kunnen personen zonder Fontie het ook lezen.

Het kleurensysteem

Waarom hebben de toetsen verschillende kleuren? Waar staan de verschillende kleuren voor? Klik op 'lees verder' voor een uitgebreide beschrijving.

Het lettertype

Het lettertype is cursief en de letters lijken op schrijfletters zoals de 'a' en 'g' zodat ze makkelijk leesbaar zijn voor jonge kinderen. Vervolgens zijn de 'stokken' extra lang gemaakt, wat het onderscheid tussen de letters met en zonder stok versterkt en daardoor makkelijker leesbaar is.